Våra bokningsvillkor - det finstilta innan du bokar.

BOKNINGSVILLKOR

d

EXTRA BOKNINGS/-AVBOKNINGSVILKOR lördagar (MAJ-SEPT) och övriga tillfällen ( och alla kvällar) när hela Elfviks Herrgård (gästutrymmen) bokas EXKLUSIVT. Om inte annat överenskommit skriftligt.

Villkor: Beställningen ska av Elfviks Herrgård bekräftas skriftligen eller på Mail för att kunna åberopas av beställaren. Vid beställning utgår oftast en bokningsavgift  att betalas enligt fakturadatum och festdatumet anses bokat i och med betalning av faktura. ( om inte handpenning skickas ut så är det bokat när gäst bekräftat bokningen på Mail).
OBS! – Bokningsavgiften/ HP är ej återbetalningsbar oavsett orsak. Vid avbokning debiteras kund enligt nedan:
 ● Mellan 4-8 månader innan arrangemangets datum 50% + HP av det totala ordervärdet. Minimum 70 kuvert
● Mellan 1-4 månader innan arrangemangets datum 75% + HP av det totala ordervärdet. Minimum 70 kuvert
● Inom 1 månad före arrangemangets datum 100% av det totala ordervärdet. Minimum 70 kuvert  
Val av meny och antal gäster meddelas Elfviks Herrgård senast 4 veckor innan evenemanget äger rum och står till grund för fakturering. I samband med fakturering dras bokningsavgiften av från totalbeloppet. Slutfakturan skickas och ska vara betald innan tillställningen. Eventuella resterande kostnader betalas mot faktura efter evenemang. Minimum debitering vid lördagar maj-sept är sjuttio (70 ) stycken bröllopspaket, exklusive barnpaket. När man vistas i Elfviks Herrgårds lokaler är det viktigt att tänka på att byggnaden är kulturminnes märkt.
Om det inträffar någon skadegörelse i samband med att Elfviks Herrgård är abonnerat debiteras detta beställaren. Vi vill även upplysa våra gäster om att det ej är tillåtet att använda confetti, serpentiner eller rökutvecklande produkter,(såsom t ex. tomtebloss, rökmaskiner). I det fall att brandlarmet utlöses av någon gäst debiteras beställaren den avgiften, (12.500 kronor + moms). Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar en utrymning av lokalerna. Fyrverkerier är ej tillåtna beroende på närheten till bondgården och alla djuren. Vi ser fram emot att tillsammans med er göra allt för att denna dag blir så fantastisk som möjligt! ~

ÖKNING AV ANTAL GÄSTER Om möjligt för oss 4-0 veckor före arrangemang.

DEFINITIVT ANTAL Senast 14 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då det ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering. Det antalet som är meddelat då är det som kommer att debiteras (Vid avbokning gäller antal gäster i bekräftelse).

BETALNINGSVILKOR Våra betalningsvillkor är 10 dagar från evenemangsdatum. Om betalningsfristen överskrids har Elfviks Herrgård rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad 30 dagars period + admin avgift (145kr/påminnelse). Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning omfattande 100 % av beställningens värde (skickas eventuellt ut på mail vid lämnade av DEFINITIVT ANTAL och då vara Elfviks Herrgård tillanda senast 5 dagar innan arrangemang). Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med bokningen, även enskilda tilläggsbeställningar såsom t ex tillkommande tält, Dj och dyl. (Vid tex bröllop är brudparet solidariskt betalningsansvariga även om en bara står på bekräftelse/fakturan)

SKADEGÖRELSE I händelse av skadegörelse/förstörelse/olycka eller liknande i samband med arrangemang på Elfviks Herrgård är beställaren fullt ersättningsskyldig och även kringkostnader som tidsåtgång, eventuella förlorade intäkter om det behövs stängas mm. Detta gäller även om gärningspersonen ej kan utpekas.

FYRVERKERI, TOMTEBLOSS, RÖKMASKIN OCH KONFETTI Fyrverkerier är ej tillåtna beroende på närheten till bondgården och alla djuren. Rökmaskin o tomtebloss är inte tillåtet. Ett få tal Isfacklor fungerar bra. I det fall att brandlarmet utlöses av någon av beställaren eller beställarens inbjudna debiteras beställaren den avgiften, (kostnad 15.000 kronor ). Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar en utrymning av lokalerna. Konfetti är INTE tillåtet inomhus eller utomhus. Vid användning av konfetti eller liknande saker debiteras beställare 25.000kr.

FORCE MAJEURE Strejk, lockout, eldsvåda, explosion eller strömavbrott, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Elfviks Herrgård ABs kontroll, berättigar Elfviks Herrgård AB till att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Elfviks Herrgård AB åtar sig att utföra tillställningen under rådande förhållanden. Vid inflation på mer än 8% från bokningsdatum till eventdatum har Elfviks Herrgård rätt att höja priserna med motsvarande prishöjning.

Om förbokade extra tider.
Dag 08-16; fr. 2.500kr/ timme.
Eftermiddag 16-18 fr. 3.500kr/ timme.
Natt 01-02; 3.500kr. (musiks stängas av 01.45, gäster ute ca 02.20, Boka buss 02.20)
Natt 02-03; 7.500kr. (musik stängs av 02.30 och lampor tänds, gäster ute 03.00)

AVBOKNING då inte bokat Herrgården själva.
Avbeställning skall ske skriftligen. 75 % av beställningens omfattning vid avbokning 30-15 dagar före arrangemang. 100 % av beställningens omfattning vid avbokning 14-0 dagar före arrangemang.

Beställaren är ansvarig för samtliga kostnader som uppkommer i samband med avbokningen, även enskilda gjorda tilläggsbeställningar såsom t ex tält, Dj och dyl.

MINSKNING AV GÄSTER 4-2 veckor innan ankomst; Minskning av 10 % av gästantalet på offert eller enligt mail utan kostnad. 14 dagar eller mindre: Full debitering.

Begravningscermoni på plats debiteras kund om inget annat sägs.

MINNESSTUNDSBOKNING
Det kommer stå dödsbonamn på fakturan så ni kan låta dödsboet betala via ombudet om ni önskar, men ansvarig beställare är Beställare av minnesstund eller eventuellt närmast anhörig om bekräftelse från begravningsbyrån. (Begravningsbyrån är inte beställare).

SLUTTID

Alla gäster ska vara ute senast 30 min efter bokad sluttid. (oavsett taxi kommit eller inte) Annars förlängs lokalhyran till sista gäst gått och läggs på slutfakturan.

Kan vara bra att boka buss till 20 min efter sluttid.

Buss ca 3.000kr enkelväg city.